NIEUWS

IeTee Solutions

Uw ICT-omgeving is gemigreerd, maar nu?

De ICT-omgeving van bedrijven is de afgelopen tijd enorm veranderd. Velen hebben de sprong gewaagd naar een cloud, hybride of on-premise omgeving. On-premise staat voor een fysieke ICT-omgeving op locatie. Dit heeft ongetwijfeld veel voordelen opgeleverd, maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Een van de meest urgente daarvan is het waarborgen van de beveiliging van uw ICT-infrastructuur. Welke zaken kunnen er geoptimaliseerd worden?

De noodzaak van solide beveiliging

Uit recente gegevens blijkt dat de kosten na een (ICT)beveiligingsincident voor MKB-bedrijven in Nederland gemiddeld €270.000 bedragen, ongeveer een halve ton meer dan het wereldwijde gemiddelde. Dit onderstreept de noodzaak om aandacht te besteden aan de beveiligingsmaatregelen binnen uw organisatie. Gelukkig zijn er oplossingen beschikbaar om uw beveiligingsniveau te verbeteren en potentiële risico’s te minimaliseren.

Voorbereiden NIS2-richtlijn

Hoewel de exacte details van de NIS2-richtlijn nog niet volledig duidelijk zijn, is het slim om vooruit te kijken en uw organisatie voor te bereiden. De richtlijn zal hoogstwaarschijnlijk eisen stellen aan de beveiliging van cruciale systemen en het melden van cyberincidenten.

Fundamentele beveiliging met Microsoft E3 en A3 licentie: wat kunt u er al mee?

Een essentiële stap om uw basisbeveiliging op orde te brengen is het implementeren van de Microsoft E3 en A3 licentie. Veel organisaties maken al gebruik van deze licentie. Dit vormt het fundament van een solide beveiligingsstrategie, mits deze op juiste wijze wordt benut. Met de E3 en A3 licentie kunt u risicovolle gebruikers monitoren, zoals diegenen die kwetsbaar zijn voor phishing-aanvallen. Maar waarom stoppen bij de basis? U kunt ook overwegen om op te schalen naar de Microsoft E5 of A5 licentie voor geautomatiseerde beveiligingsmaatregelen, waaronder het automatisch oplossen van beveiligingsproblemen zoals zwakke wachtwoorden. Gebruikers ontvangen dan geheel geautomatiseerd een waarschuwing om het wachtwoord aan te passen. Alles om de organisatie te beveiligen.

IeTee Solutions is op de hoogte van flexibele opties voor uw behoeften

Bij beveiligen van uw ICT-omgeving is maatwerk essentieel. Daarom bieden wij flexibele opties, waaronder het aanschaffen van een gedeelte van de licentie (Entra Plan2) in plaats van de volledige E5 of A5 licentie. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, terwijl de security wel kan worden aangescherpt.

Concrete maatregelen voor verbeterde beveiliging

Enkele punten die we graag met u willen bespreken en implementeren om uw beveiliging op orde te brengen, zijn onder meer:

  • Het beheren van Administrators om specifieke beheerdersrollen toe te kennen.
  • Het implementeren van Privileged Identity Management (PIM) om controle te hebben over wie welke rollen heeft, wanneer en voor hoelang. Dit is eigenlijk het beheren van administratorrechten. De vraag die organisaties moeten stellen is namelijk of een beheerder wel 24 uur per dag de meeste rechten nodig heeft? Het is veel veiliger om deze rechten automatisch toe te laten kennen als men die nodig heeft, om het misbruik van zijn of haar account te beperken.
  • Implementatie van persoonlijke beheeraccounts met geolocaties.
  • Het opzetten van een MFA-beleid om de toegang beter te beveiligen. Hierdoor kunnen de gevolgen van bijvoorbeeld phishing worden beperkt.
  • Gebruik van Customer Lockbox om te controleren wie toegang heeft tot uw omgeving. Wanneer een medewerker van uw ICT-partner of Microsoft om toegang tot uw klantgegevens vraagt voor ondersteuning, moet de klant het verzoek goedkeuren voordat de medewerker toegang krijgt. Dit zorgt voor meer transparantie en controle over wie toegang heeft tot gevoelige gegevens.

Onderneem actie om uw beveiliging te verbeteren

De beveiliging van uw ICT-omgeving is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe IeTee Solutions u kan helpen bij het verbeteren van uw beveiligingsstrategie en het minimaliseren van potentiële risico’s. Wij staan klaar om u te ontzorgen en te zorgen dat u geen financiële schade lijdt door een beveiligingsincident. Zijn deze zaken al ingericht binnen uw organisatie, maar is er behoefte aan diepgaander onderzoek? Dat kan door middel van het beveiligingsplan.

Bovendien kunnen we u helpen bij het uitvoeren van een korte controle om te bepalen welke specifieke maatregelen nodig zijn om de beveiliging van uw omgeving te verbeteren. Dat doen we ook met een ‘’frisse blik’’ voor organisaties die nog geen klant zijn.

Bekijk andere artikelen…