NIEUWS

IeTee Solutions

Blog | IeTee Guard Solutions

IeTee Guard Solutions past ICT-dienstverlening middels beheerpakketten aan naar schaalbaarheid en flexibiliteit.

Welke voordelen biedt deze wijze van ICT-beheer voor u?

Niet alleen bij consumenten is schaalbaarheid en flexibiliteit een belangrijke trend. Ook in de zakelijke dienstverlening is “as-a-service” een belangrijke trend. Hierbij maken complexe pakketten en lange contracten plaats voor oplossingen, waarbij klanten zelf een keuze kunnen maken ten aanzien van de hoeveelheid, looptijd en vorm van dienstverlening.

Veranderingen in de ICT-branche

Ook IeTee Guard Solutions merkt deze veranderingen op in de ICT-branche. Een praktisch voorbeeld van de veranderingen is dat in het verleden het grootste deel van haar klanten waarde hechtte aan het feit dat de ICT-medewerker op locatie kwam. Tegenwoordig hechten veel klanten waarde aan andere aspecten. Zij vinden de functionaliteit en beschikbaarheid van de ICT-omgeving belangrijk. Daarbij zijn andere factoren voor klanten belangrijker geworden. Denk aan de veiligheid van de ICT-omgeving en de mogelijkheid voor hun medewerkers om altijd en overal te kunnen werken. Door het toenemend aantal gebruikers van de ‘’moderne werkplek’’ en cloudoplossingen hebben bedrijven ook behoefte aan andere beveiligingsoplossingen. Medewerkers hebben immers met meerdere apparaten toegang tot bedrijfsgevoelige informatie.

Schaalbaarheid en flexibiliteit als speerpunt

Mede door het ‘’hybride’’ werken is de behoefte om flexibel en schaalbaar te werken toegenomen en is de ‘’fysieke’’ ICT-medewerker op locatie geen vereiste meer. De grenzen vervagen en de behoefte aan altijd en overal ondersteuning neemt toe. Medewerkers van bedrijven willen flexibel zijn in waar ze werken en hoe ze dat doen. Het werk is niet meer beperkt tot de vaste werkplek. Werkgevers moeten de faciliteiten aan medewerkers bieden, en daarmee moet de ICT-omgeving meebewegen.

Deze trend zet zich ook door in de afspraken tussen de ICT-partner en de klant. Klanten willen, in plaats van een langdurige overeenkomst, zelf invloed kunnen uitoefenen op de looptijd van de samenwerking. Daarnaast wenst de klant schaalbaarheid en flexibiliteit in de gemaakte afspraken wanneer zij hun ICT-beheer uitbesteden. Dit is vaak te herleiden naar de behoefte om zelf invloed hebben op de maandelijkse investering.

Het antwoord van IeTee Guard Solutions op deze veranderingen

De veranderingen hebben ook invloed op ICT-partners. In het verleden bestond een groot gedeelte van de dienstverlening uit het bezoeken van klanten op locatie. Doordat de perceptie van klanten met betrekking tot ICT-beheer door de jaren heen is veranderd-, en de mogelijkheden op technisch gebied, om de ICT-omgevingen op afstand te beheren zijn toegenomen, kunnen ook kansen worden benut.

IeTee Guard Solutions heeft deze veranderingen in de ICT-branche en ervaringen van klanten benut bij het samenstellen van de huidige vorm van dienstverlening, waarbij klanten het beheer van de ICT-omgeving geheel of gedeeltelijk kunnen uitbesteden. Door deze dienstverlening volledig te optimaliseren naar de huidige tijd, beweegt IeTee Guard Solutions als partner mee met de vraag van organisaties. Indien klanten ervoor kiezen om het werkplekbeheer en/of serverbeheer uit te besteden, kunnen zij door middel van de beheerpakketten kiezen in hoeverre zij ontzorgd willen worden. Bij de pakketselectie kan zelfs worden gekozen voor pakketten waarbij de ondersteuning van de servicedesk is inbegrepen. Hierdoor creëren klanten meer grip op de ICT-kosten.

Schaalbaarheid en flexibiliteit voor klanten kan door de abonnementen met beheerpakketten worden gegarandeerd. Klanten kunnen tijdens de samenwerking het aantal werkplekken op- en afschalen. Het maandbedrag is afhankelijk van verschillende componenten, zoals het aantal werkplekken, aantal servers en netwerkcomponenten. Het op- en afschalen is direct van invloed op de hoogte van het maandbedrag.

De voordelen die u kunt behalen met deze vorm van ICT-beheer

Indien u ervoor kiest om het ICT-beheer uit te besteden door middel van de beheerpakketten zijn schaalbaarheid en flexibiliteit uiteraard niet de enige voordelen die deze vorm van dienstverlening bieden. Naast deze voordelen biedt de dienstverlening ook technische voordelen:

 • Een stabiele ICT-omgeving;
 • Een veilige ICT-omgeving;
 • Voordeliger beheer van de ICT-omgeving;
 • Beschikbaarheid en continuïteit worden gewaarborgd;
 • Altijd up-to-date door installatie van updates;
 • U heeft de mogelijkheid uw ICT-doelstellingen te behalen;
 • Geen eigen ICT-specialist in dienst; geen of minder eigen ICT-personeel in dienst;
 • ICT en opvolging onafhankelijk van personen (risicospreiding);
 • Sparringpartner: IeTee Guard Solutions brengt adviezen uit met betrekking tot uw ICT-omgeving;
 • Uniforme werkwijze bij het beheer zorgt voor overdraagbaarheid;
 • Ontzorging van uw eigen medewerkers;
 • Vrijwel alle werkzaamheden worden op afstand uitgevoerd;
 • Team van het IeTee Beheer Centrum (servicedesk) bouwt kennis op van uw organisatie;
 • Mogelijkheden tot digitalisering door clouddiensten;
 • Mogelijkheden hybride werken door overal ondersteuning te kunnen bieden;
 • Uw ICT-omgeving voldoet aan de wet- en regelgeving.

Wanneer weet u of deze vorm van dienstverlening voor u interessant is?

Wellicht vraagt u zich af of deze vorm van ICT-beheer bij uw organisatie past. Veel bedrijven hebben geen eigen ICT-medewerker in dienst, waardoor onvoldoende kennis aanwezig is om de afweging te maken voor een passende beheeroplossing. Door enkele voorbeelden wordt inzicht gegeven in de afweging die bedrijven kunnen maken.

Veel handelingen met betrekking tot de ICT-omgeving kunnen op afstand worden uitgevoerd. Toch zijn er bedrijven die afhankelijk zijn van veel handelingen op locatie. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven met productiefaciliteiten, waarbij medewerkers op locatie van belang zijn. Vaak kiezen deze bedrijven ervoor om het ICT-beheer zelf te organiseren. Voor dat soort bedrijven is het is ook mogelijk om de ICT-omgeving gedeeltelijk te laten beheren. U kunt bijvoorbeeld het beheer van de serveromgeving uitbesteden, of enkel het werkplekbeheer. Op het moment dat het beheer gedeeltelijk wordt uitbesteed kunnen de medewerkers op locatie zich focussen op cruciale taken. Als de hoeveelheid werkzaamheden die op locatie moet worden uitgevoerd niet dusdanig veel zijn, zijn er ook andere mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld naast het beheerpakket een afspraak worden gemaakt voor periodiek beheer. De werkzaamheden die op locatie uitgevoerd dienen te worden kunnen dan worden uitgevoerd door deze ICT-medewerker. de beheerpakketten bieden tevens een oplossing als u niet de mogelijkheid heeft om een eigen systeembeheerder in dienst te nemen. Indien u juist wel een systeembeheerder in dienst, maar komt hij/zij niet toe aan bepaalde activiteiten, dan is het mogelijk om activiteiten uit te besteden.

Tot slot is het zo dat bedrijven die ervoor kiezen om het ICT-beheer op deze manier te organiseren, naast continuïteit van het ICT budget, vaak een daling zien van de kosten op jaarbasis. Dit is één van de redenen dat de hoogte van het maandbedrag wordt gezien als een ‘’investering’’ in een zorgeloze ICT-omgeving. Daarnaast wordt, doormiddel van de beheerpakketten, het ICT-beheer op toekomstbestendige wijze ingericht.

Bent u na het lezen van deze blog nieuwsgierig geworden naar de samengestelde beheerpakketten of hoe wij deze voordelen voor onze klanten realiseren? Klik hier.

Bekijk andere artikelen…